• intego n’indangagaciro

  Intumbero

  HDP igamije guteza imbere umuryango nyarwanda by’umwihariko, na Afrika muri rusange, hashyirwaho ibikorwa biwufasha mu kwiteza imbere mu buryo bukurikira: Gufasha Kuzamura mibereho myiza y’abaturage ; Gufasha kunoza service ihabwa umuturage ; Gushishikariza abaturage kugira uruhare mu bikorwa bibagenewe , batanga ibitekerezo n’ibyifuzo ; Kwishakamo ibisubizo ku bibazo byagaragaye.


  Intego

  HDP igamije guteza imbere umuryango nyarwanda by’umwihariko , na Afrika muri rusange, hashyirwaho ibikorwa biwufasha mu kwiteza imbere mu buryo bukurikira.:
  – Gufasha Kuzamura mibereho myiza y’abaturage; 
  – Gufasha kunoza service ihabwa umuturage,;
  – Gushishikariza abaturage kugira uruhare mu bikorwa bibagenewe , batanga ibitekerezo n’ibyifuzo;
  – Kwishakamo ibisubizo ku bibazo byagaragaye.


  Indangagaciro

  Kubaha buri wese ,Gukorana umurava kandi mu mucyo , Kwigira , Ubunyangamugayo nibyo biranga umuryango HDP.